Σύρμα ηλεκτρικής περίφραξης Vidoflex 6 Powerline (1000m)