Σύρμα ηλεκτρικής περίφραξης GALLAGHER (λευκό 200μ)