Σύρμα ηλεκτρικής περίφραξης Vidoflex 9 Powerline (λευκό-κόκκινο 200m)