Σύρμα ηλεκτρικής περίφραξης Vidoflex 9 powerline (λευκό-κόκκινο 1000μ)