Σύρμα ηλεκτρικής περίφραξης 400 μέτρων με 6 ανοξείδωτα