Σύρμα ηλεκτρικής περίφραξης 400 μέτρων με 9 ανοξείδωτα