Σακούλες αλουμινίου αποθήκευσης πρωτογάλακτος 5 TEM.