Μονωτήρας για ξύλινο πάσσαλο (ένωση με λαβή πόρτας)