Κουβάς αμνοεριφίων 5 θέσεων MILK BAR KID5 Compartment