Κουβάς αμνοεριφίων με 7 πιπίλες MILK BAR LAMB KID7