Κουβάς αμνοεριφίων με 3 πιπίλες MILK BAR LAMB KID3