Κουβάς αμνοεριφίων με 10 πιπίλες MILK BAR LAMB KID10