Ηλεκτρική βουκέντρα με επαναφορτιζόμενη μπαταρία 96 εκατοστών