Ηλεκτρική βουκέντρα με επαναφορτιζόμενη μπαταρία 84 εκατοστών